Werkplekscan

Uitval kan te maken hebben met de werkomstandigheden op en rond de eigen werkplek. Vaak zijn werkplekken onvoldoende ergonomisch ingericht. Dit geldt voor beeldschermwerkplekken, maar ook voor de chauffeurswerkplek achter het stuur.Hoe ziet het werkplekonderzoek eruit? Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de leidinggevende en/of preventiemedewerker. Gelet wordt op ergonomische aspecten, de inrichting en opstelling van de werkplek, de werkhouding en werkwijze en omgevingsfactoren.


Stappen in het onderzoek:

  1. invullen vragenlijst*) door werknemer;
  2. interview, werkplekbeoordeling en observatie door arbocoach;
  3. verslag van bevindingen en concrete aanbevelingen om knelpunten aan te pakken;
  4. advies op maat.

*) Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Werken met beeldschermen, Arbo Informatieblad 2; checklist chauffeursstoel, BGZ-Wegvervoer; vragenlijst werkplekinrichting Cabine’


Meld u aan via het inschrijfformulier.

 
Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo Europese Unie Logo FSO Logo Sociaal Fonds Mobiliteit